СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 МЕНЕДЖМЕНТ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ”

Спеціальність 073 Менеджмент “Менеджмент організацій і адміністрування”

Термін навчання за програмою підготовки бакалавра –  4 роки.

 Кафедра проводить підготовку магістрів на базі повної і базової вищої освіти терміном – 1 рік 4 місяці.

Кафедра має аспірантуру.

Спеціаліст з менеджменту отримує глибокі економічні знання, формувати нове економічне мислення, адекватне ринковим відносинам, аналізувати реальні економічні процеси та приймати обґрунтовані управлінські рішення економічних проблем, володіти комплексною системою економічного аналізу на базі використання економіко-математичних методів.

Посади та функціональні обов’язки

   Після отримання рівня бакалавра фахівець професійного спрямування “Менеджмент” може займати первинні посади керівників або заступників керівників функціональних підрозділів. Професійна діяльність бакалавра професійного спрямування “Менеджмент” на первинних посадах полягає у:

-  реалізації загальних функцій управління через здійснення адміністраторських, операторських та евристичних процедур праці;

-  прийнятті оперативних рішень у межах своєї компетенції, функціональній та інформаційній підготовці проектів рішень;

-  оперативному управлінні первинними підрозділами, лінійними (основна діяльність) або функціональними, а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарату управління;

-  керівництві підлеглими, компетенція яких не вища за компетенцію технічних службовців чи молодих спеціалістів.

Основні напрямки професіональної діяльності – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська.

Професійна діяльність спеціаліста зі спеціальності “Менеджмент організацій та адміністрування” полягає у:

- реалізації загальних функцій управління на різних рівнях;

- прийнятті тактичних та стратегічних рішень;

- управлінні ресурсами організації;

- проектуванні та розвитку власної справи.

Фахівець з напряму „Менеджмент” може займати таки посади:

-        керівник підприємств, фірм та організацій;

-        керівник фінансових, бухгалтерських та економічних підрозділів;

-        керівник підрозділів кадрів та трудових відносин;

-        менеджер із досліджень та розробок;

-        менеджер із питань комерційної діяльності;

-        фахівець у галузі праці та зайнятості;

-        фахівець у галузі маркетингу, ефективності підприємства та раціоналізації виробництва.

Розмір оплати за навчання (за один навчальний рік):

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» (1-й курс)

Вартість навчання бакалаврів повного терміну навчання

Вартість навчання бакалаврів прискореної форми навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» (1-й курс)

Вартість навчання магістрів

Для вступу на 1 курс денної (заочної) форми навчання необхідно подати такі документи:

- для всіх:

 1. 2 ксерокопії паспорту;
 2. 2 ксерокопії ідентифікаційного коду;
 3. 6 фотокарток 3*4;
 4. медична довідка 086-У (денне)

крім цього

- на бакалавра

 1. Атестат та додаток до атестату (+ 2 копії);
 2. Сертифікати ЗНО (+ 2 копії)
 • Укр. мова та літ.(від 100 балів);
 • Математика (від 100 балів.);
 • одна з двох дисциплін за вибором (від 100 балів):
 • - Іноземна мова;
 • - Географія.

- на магістра

- диплом бакалавра (спеціаліста) + 2 копії

- додаток до диплому + 2 копії

Відповідальний секретар:

Обидєннова Тетяна Сергіївна

066-96-56-440, 067-93-57-312