СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 015.16 «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 015.16 «Професійна освіта. Сфера обслуговування»

Кваліфікація:  фахівець в галузі організації обслуговування населення

Студенти спеціальності одержують глибокі знання теорії і практики прийняття управлінських рішень, особливостей управління підприємствами різних напрямів діяльності, формування оптимального асортименту продукції та послуг,  управління персоналом підприємства, прийняття управлінських рішень, управління конкурентоспроможністю продукції та послуг підприємств, знання прав споживачів, знання соціального захисту працівників, знання організації управлінської праці.

Випускники спеціальності готові до вирішення основних професійних завдань, серед яких:

- розробляти тактичні та оперативні плани поточної діяльності підприємств побутового обслуговування;

- планувати розвиток підприємств сфери послуг та їх конкурентоспроможність;

- розробляти проект бізнес-плану;

- поєднувати усі види ресурсів, організовувати колективну працю по досягненню поставлених цілей;

- організовувати операційно-календарне планування та регулювати діяльність підприємства сфери послуг та його підрозділів;

- організовувати раціональне використання трудових ресурсів;

- проектувати технологічний процес надання послуг;

- застосовувати інноваційні інформаційні технології у роботі підприємств;

- оперативно контролювати якість послуг;

- контролювати охорону праці та техніку безпеки;

- використовувати ефективні системи мотивації та оплати праці.

Термін навчання :

на базі середньої освіти – 4 роки

на базі молодшого фахівця – 2(3) роки

Для вступу на перший курс денної або заочної форми навчання необхідно подати такі документи:

 1. Атестат та додаток до атестату (+ 2 копії)
 2. Сертифікати ЗНО (+ 2 копії)
 • Укр. мова та літ.(від 100 балів);
 • Географія (від 100 балів.);
 • на вибір – один з 2-х предметів: (від 100 балів)
 • - Математика;
 • - Іноземна мова.
 1. Ксерокопія паспорту (2 копії)
 2. Ксерокопія ідентифікаційного коду (2 копії).
 3. Фотокартка 3х4 (6 штук)
 4. Медична довідка 086-у
 5. Диплом молодшого спеціаліста та додаток до цього диплому (на прискорену форму навчання та старший курс замість п.п. 1 та 2) (+ 2 копії)

Документи для вступу на навчання необхідно подати в приймальну комісію факультету за адресою:

м.Харків, вул.Університетська, 16, корпус 4, ауд 124 тел. (057) 733-79-03, або корп 3 2-й поверх, приймальна комісія.

вартість навчання бакалаврів представлена на сайті Академії.

Відповідальний секретар:

Обидєннова Тетяна Сергіївна

066-96-56-440, 067-93-57-312