Склад та науковий профіль кафедри

Ярмош Олена Віталіївна

декан факультету ЕУОТ

канд.фіз.-мат.наук, доцент

к.ф.-м.н., доцент Ярмош Олена В¦та리вна

 

 

 

 

 

Галузь або напрям наук, інтересів: Математичне моделювання соціально-економічних процесів

Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-2943-596X; представлення в Google-академії

Доктор педагогічних наук, професор

Єльникова Галина Василівна

DSC_4662

Галузь або напрям наук, інтересів: педагогіка, адаптивне управління

Ідентифікатор ORCID: 0000-0001-6677-4568; представлення в Google-академії

 

Карлова Олена Анатоліївна

доктор екон. наук, професор

карлова

Галузь або напрям наук, інтересів: менеджмент в невиробничій сфері; розвиток та функціонування організацій; ділове адміністрування; економіка національного господарства України.

Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-5506-4154; Представлення в Google-академії

Гусаров Олександр Олександрович

 канд.техн.наук, доцент

men 

 

 

 

 

 

Галузь або напрям наук, інтересів: Ієрархічні системи управління машинобудівним виробництвом. Моделювання управлінських процесів машинобудівного виробництва. Управління суб’єктами економіки в умовах інноваційного розвитку.

Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-0691-2145; представлення в Google-академії

Антипцева Олена Юріївна

канд.екон.наук, доцент

Антипцева

Галузь або напрям наук, інтересів: Мотиваційно орієнтоване управління фінансовим розвитком підприємства. Формування системи управління промисловим підприємством. Державне економічне стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності. Маркетинговий менеджмент.

Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-2193-4860; представлення в Google-академії

Дуднєва Юлія Ернстівна

канд.екон.наук, доцент

дуднэва

Галузь або напрям наук, інтересів: Управління ризиками суб’єктів господарювання, управління іміджем, менеджмент інноваційної активності персоналу

Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-4786-7213; представлення в Google-академії

Кір’ян Олена Іванівна

 канд.екон.наук, доцент

Кирьян

 

 

 

 

 

Галузь або напрям наук, інтересів: Менеджмент, система управління підприємством, менеджмент персоналу, психологія.

Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-1357-0497; представлення в Google-академії

Обидєннова Тетяна Сергіївна

канд.екон.наук, доцент

Обидєннова

Галузь або напрям наук, інтересів: Структурні перетворення, організаційні зміни, реорганізація, реструктуризація.

Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-5548-3906; представлення в Google-академії

Федорова Юлія Володимирівна

канд.екон.наук, доцент

Федорова

 

 

 

 

 

Галузь або напрям наук, інтересів: Інвестиційний та інноваційний менеджмент

Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-9381-1229; представлення в Google-академії

 

Юхнов Борис Юрійович

канд.екон.наук, доцент

Юхнов

 

 

 

 

 

Галузь або напрям наук, інтересів: Економічна теорія

Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-8463-1744; представлення в Google-академії

Вихристюк Марія Олександрівна

асистент

Вихристюк

 

 

 

 

 

 

Винокурова Наталія Дмитріївна

інженер

Винокурова Наталія Дмитріївна,інженер

Леонова Алла Валеріївна

ст.лаборант

леонова12

В основному штатному розкладі кафедри – 14 одиниць професорсько-викладацького складу, з яких 2 доктори наук, 10 кандидатів наук, 1 асистент. ОВП представлений 2 співробітниками.