Фаховий журнал

Кафедра презентує електронне фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» Серія «Економіка» та Серія «Педагогіка».

Запрошуємо авторів до співпраці.

Викладачі кафедри менеджменту відіграють значну роль в процесі випуску журналу:
Єльникова Галина Василівна – Член наукової ради журналу.
Дуднєва Юлія Ернстівна – Відповідальний редактор журналу (серії “Економіка”).
Членами редакційної колегії журналу (серії “Економіка”) є:
Антипцева Олена Юріївна;
Кір’ян Олена Іванівна;
Обидєннова Тетяна Сергіївна;
Федорова Юлія Володимирівна