015.16 Профессиональное образование. Сфера обслуживания

Студенти спеціальності одержують глибокі знання теорії і практики прийняття управлінських рішень, особливостей управління підприємствами різних напрямів діяльності, формування оптимального асортименту продукції та послуг,  управління персоналом підприємства, прийняття управлінських рішень, управління конкурентоспроможністю продукції та послуг організації, знання прав споживачів, знання соціального захисту працівників, здатність до організації управлінської праці.

Випускники спеціальності готові до вирішення основних професійних завдань, серед яких наступні:
- розробляти тактичні та оперативні плани поточної діяльності підприємств сфери обслуговування;
- планувати розвиток підприємств сфери послуг та їх конкурентоспроможність;
- розробляти проект бізнес-плану;
- поєднувати усі види ресурсів, організовувати колективну працю з метою досягнення поставлених цілей;
- організовувати операційно-календарне планування та регулювати діяльність підприємства сфери обслуговування та його підрозділів;
- організовувати раціональне використання трудових ресурсів;
- проектувати технологічний процес надання послуг;
- застосовувати інноваційні інформаційні технології у роботі підприємств;
- оперативно контролювати якість послуг;
- контролювати охорону праці та техніку безпеки;
- використовувати ефективні системи мотивації та оплати праці.

Згідно Національного класифікатора України «Класифікатор професій» (ДК 003:2010) випускники мають право займати посади наступних фахівців:
Для сфери послуг:
Керівник або заступник керівника функціональних підрозділів організації в сфері послуг (торгівельна, транспортна, готельно-ресторанний бізнес, банківська сфера, інформаційні послуги та ін.):
- керівник підприємства, фірми та організації сфери послуг;
- керівник, фахівець фінансового, бухгалтерського, економічного, планового підрозділу;
- керівник, фахівець кадрового підрозділу;
- фахівець-аналітик, логіст;
- менеджер з питань комерційної діяльності, маркетолог;
- фахівець з організації та раціоналізації виробництва;
- адміністратор та ін.
Крім того, випускник має право організувати власну фірму, поєднуючи (при необхідності) більшість керівних функцій.
В галузі освіти:
Основні первинні посади випускників:
- викладач загально-професійних та професійно-практичних дисциплін в професійних навчальних закладах сфери послуг;
- викладач профільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах сфери послуг.

Термін навчання :
на базі середньої освіти – 4 роки
на базі молодшого фахівця – 2 роки

Для вступу на перший курс денної або заочної форми навчання необхідно подати такі документи:
Атестат про повну загальну середню освіту та додаток до атестату (+ 2 копії)
Сертифікати ЗНО (+ 2 копії)
Ксерокопія паспорту (2 копії)
Ксерокопія ідентифікаційного номера (2 копії).
Фотокартка 3х4 (6 штук)
Медична довідка 086-у (для денної форми навчання, надається перед початком навчального процесу)
Для вступу на старші курси або прискорену форму навчання необхідно подати такі документи:
Диплом молодшого спеціаліста та додаток до цього диплому (+ 2 копії)
Ксерокопія паспорту (2 копії)
Ксерокопія ідентифікаційного номера (2 копії).
Фотокартка 3х4 (6 штук)
Медична довідка 086-у (для денної форми навчання, надається перед початком навчального процесу)

Документи для вступу на навчання необхідно подати в приймальну комісію факультету за адресою:
м. Харків, вул. Університетська, 16, корпус 1, ауд. 115 тел. (057) 733-79-35 (кафедра Менеджменту),
або корпус 3, 3-й поверх, приймальна комісія.

Перелік сертифікатів ЗНО для спеціальності, правила прийому та вартість навчання бакалаврів представлена на сайті Академії.

Відповідальний секретар кафедри:
Федорова Юлія Володимирівна 0972853123, 0994903294 [/lang_ukr]