Состав кафедры

lang_ukr]

Бабенко Крістіна Євгеніївна кандидат фізико-математичних наук, доцент
Завідувачка кафедри Менеджменту

Бабенко

 Галузь або напрям наук, інтересів: Обчислювальна математика, математичне моделювання економічних процесів та явищ. Чисельне розв’язання задач математичної фізики за допомогою методів граничних інтегралів, моделювання та прогнозування економічних процесів та розв’язування управлінських задач за допомогою сучасних інформаційних систем і технологій.

Крістіна Євгеніївна закінчила в 1999 році Бердянський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика», отримавши кваліфікацію «вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки». Отримала практичний досвід викладання математики в Бердянському педагогічному інституті.
Продовжила навчання в Запорізькому державному університеті, який закінчила в 2002 році по спеціальності «Менеджмент організацій», отримавши кваліфікацію «менеджер-економіст»; одночасно з цим навчалася в аспірантурі. Бабенко К.Є. – кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» з 2004 року, тема дисертації «Математичне моделювання комп’ютерного томографа з використанням прямого методу Фур’є та сплайн-інтерлінації функцій», доцент кафедри Менеджменту з 2007 року.
Працює в УІПА з січня 2003 року як асистент, з 2005 року – як доцент кафедри менеджменту.
З серпня 2018 року обійняла посаду завідувачки кафедрою Менеджменту УІПА
Активно займається міжнародною діяльністю. Має хобі: велотуризм, кулінарія та ін.
Досвід практичної діяльності за профілем діяльності кафедри більше 5 років (2000 – 2010 р.р.). Має сертифікат B2 з англійської мови.

 Ярмош Олена Віталіївна кандидат фізико-математичних наук, доцент

декан факультету Економічних, управлінських та освітніх технологій

к.ф.-м.н., доцент Ярмош Олена В¦та리вна

Галузь або напрям наук, інтересів: Математичне моделювання соціально-економічних процесів.

В 2005 році закінчила магістратуру Української інженерно-педагогічної академії по спеціальності «Професійна освіта. Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент», в 2008 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій».
Захистила в 2013 році кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» на тему «Інтерполяція, інтерлінація та змішана апроксимація функцій в моделюванні соціально-економічних процесів».
З 2005 року працювала в УІПА асистентом кафедри Економіки промислових підприємств та маркетингу, з 2011 року – старшим викладачем. В 2013 році перейшла на кафедру менеджменту та в 2014 посіла посаду доцента.
Має досвід адміністративної діяльності як заступник декана факультету з виховної роботи на громадських засадах, постійно спілкується зі студентами, бере активну участь в роботі наукового гуртка Академії ENACTUS, наставником якого є з 2012 року.
З серпня 2016 року працює деканом факультету Економічних, управлінських та освітніх технологій.
Постійно займається науковою роботою, що було оцінено на державному рівні і дозволило Олені Віталіївні як молодому вченому бути декілька років стипендіатом Кабінету Міністрів України в галузі науки та техніки; стати в 2016 році лауреатом стипендії імені Михайла Остроградського (з математики).
Постійно бере участь в міжнародних наукових заходах. Стала учасником Міжнародного конгресу математиків в 2018 році, який проходив з 1 по 9 серпня в Ріо-де-Жанейро.
Має досвід закордонної роботи волонтера.
Вивчає новітні пропозиції використання ІТ-технологій.

Єльникова Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор

DSC_4662

Галузь або напрям наук, інтересів: педагогіка, адаптивне управління

Закінчила в 1974 році Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С.Сковороди за спеціальністю «Біологія з додатковою спеціальністю хімія», отримавши кваліфікацію «учитель біології і хімії». Працювала за спеціальністю в школі, поєднуючи викладання з обов’язками заступника директора з навчально-виховної роботи в ЗОШ Харкова № 116. З травня 1976 року – заступник директора з навчально-виховної роботи в ЗОШ Харкова № 129, з березня 1978 по 1980 рік – директор.
Наступні 12 років Галина Василівна працювала в педагогічному інституті ім. Сковороди на декількох кафедрах та посадах: з серпня 1980 року – старшим викладачем, з листопада 1984 року по серпень 1992 року – доцентом, (1990-1992 рр.) – проректором з навчальної та експериментальної роботи
У 1984 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення контролю й обліку знань учнів середньої школи».
Адміністративні та педагогічні здібності Галини Василівни було оцінено, і протягом 1992-1994 рр. вона працювала на посаді І заступника начальника управління освіти Харківської обласної державної адміністрації, де за результатами атестації їй було присвоєно звання державного службовця 8 рангу.
З 1994 до 1996 року Галина Василівна працювала в ректором Харківського обласного інституту неперервної освіти педагогічних працівників.
З 1996 до 2011 р Єльникова Г.В. працює в Києві в Українському інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти (потім як правонаступники: Державна академія керівних кадрів освіти, потім Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, потім ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН Україні (навчання в докторантурі до 1999 року, надалі – професором, завідувачкою кафедри (09.2005-22.2008); деканом факультету (07.1999-08.2000; 11.2008-05.2010), проректором з навчально-педагогічної роботи-директором інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (05.2010-04.2011)). З 2011 по 2015 рік Галина Василівна виконувала функції головного наукового співробітника, заступника директора з наукової роботи НУ «Інститут професійно-технічної освіти» НАПН України.
У травні 2005 р. захистила докторську дисертацію на тему «Наукові основи адаптивного управління закладами та установами загальної середньої освіти»
З січня 2016 року вона стала співробітником УІПА – від професора кафедри Педагогіки та методики професійного навчання до завідувачки (03.2016-05.2018 рр.) та професора кафедри Менеджменту. Ці обов’язки Галина Василівна поєднує з активною роботою з підвищення кваліфікації.
Доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», тема дисертації «Наукові основи адаптивного управління закладами та установами загальної середньої освіти», професор кафедри менеджменту освіти.
В 2014 р. Єльникова Г.В. взяла участь в розробці двох компонентів Проекту Європейського Союзу Twinning у сфері освіти:
1. Вдосконалення законодавчої бази системи професійно-технічної освіти України.
2. Розроблення критеріїв забезпечення якості ПТО.
Вона виступає як керівник сектору ПТО Науково-експертної ради ДСЯО (державної служби якості освіти). (з 2014 р. у Державній інспекції навчальних закладів  ДІНЗ  до теперішнього часу у ДСЯО  правозаступник ДІНЗ).
Є керівником Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»  ГО ШАУСПС.
Галина Василівна працює в редакційних колегіях багатьох наукових видань:
- Виконувала до 2015 року обов’язки редактора електронного фахового видання «Теорія і методика професійної освіти» (Інститут ПТО НАПН України);
- з 2017 року є Головним редактором електронного фахового видання «Адаптивне управління: теорія і практика» (Українська інженерно-педагогічна академія);
- є членом редакційної колегії
- електронного фахового видання «Імідж сучасного педагога» (Полтавський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М. В. Остроградського; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України);
- збірника наукових праць «Проблеми інженерно-педагогічної освіти» (УІПА)
- Всеукраїнського науково-практичного журналу «Директор школи, ліцею, гімназії» (МОН України та НАПН України).
Член постійних спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій:
- Д 26.458.01 (вчений секретар) в Інституті професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України (20122015 рр.);
- Д 26.455.03 у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (20002016 рр.);
- Д.64.108.01 в Українській інженерно-педагогічній академії (з 2016 р. по теперішній час)
Постійно бере участь в атестації наукових працівників як офіційний опонент дисертаційних робіт, поданих на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора педагогічних наук (О.І.Кравченко, Я.А.Малихіна та ін.).
Під керівництвом Галини Василівни захищено 17 кандидатських і 6 докторських дисертації.
Є автором понад 230 наукових праць.

Карлова Олена Анатоліївна, доктор екон. наук, професор

карлова

Сфера професійних інтересів: сталий розвиток; менеджмент у виробничій та невиробничій сфері; розвиток та функціонування організацій; адміністрування; економіка підприємств.

Закінчила в  1983 році Харківський інститут інженерів комунального будівництва за спеціальністю «Економіка і організація міського господарства», отримавши кваліфікацію «інженер-економіст». Це склало основу практичної діяльності в період 1983–1991р.р. на підприємствах міського господарства Харкова. Так, у 1983–1985 рр. вона працювала інженером відділу капітального будівництва Харківського авіаційного заводу; у 1987–1991 рр. – економістом, згодом начальником виробничо-технічного відділу житлово-експлуатаційного об’єднання Київського району м. Харків.
З 1991 Олена Анатоліївна прийняла рішення про роботу в закладах вищої освіти з метою самонавчання та навчання фахівців на базі власного практичного досвіду. Одночасно навчалась і працювала асистентом Харківського національного університету міського господарства ім. О.М.Бекетова, що дозволило в 1998 році захистити дисертацію за спеціальністю 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» на тему «Удосконалення соціально-ринкової житлової політики (інтегрально-гедоністичний підхід)» та отримати ступінь кандидата економічних наук, зайняти посаду доцента з 2000 року.
Отримала ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» в 2012 році, захистивши дисертацію на тему «Теоретико-методологічні засади функціонування і розвитку соціально-економічної системи міського комплексу», звання професор по кафедрі Менеджменту і маркетингу в міському господарстві з 2014 року.
З вересня 2017 р. Олена Анатоліївна – професор кафедри менеджменту УІПА.
Вона й надалі постійно продовжує професійний розвиток та обмін науковими думками з колегами в Україні та за кордоном; приймає активну участь в науковій діяльності викладацької спільноти:.
Є членом редколегії наукових фахових видань України:
- «Економіка та право». Науковий журнал включено до переліку фахових видань з економічних наук
- «Економічний форум». Науковий журнал включено до переліку фахових видань з економічних наук
Професор Карлова О.А. є автором наукових книг: Технології виробництва в міському господарстві, 2005, Організація виробництва на підприємствах міського господарства, 2006, Основи менеджменту, 2008, Менеджмент міського господарства, 2009, Теорія і практика розвитку інфраструктури міста, 2010, Соціально-економічні складові функціонування міського комплексу (теорія і практика), 2011, Менеджмент і адміністрування систем життєзабезпечення міст, 2015 р., Основи менеджменту та маркетингу, 2017 р.
За плідну науково-педагогічну діяльність з підготовки висококваліфікованих спеціалістів та науковців та високі досягнення в науці відзначена Подякою голови міста Харкова. Олена Анатоліївна була відмічена в 2014 році в книзі «Науковці України – еліта держави. Том ІІІ. – К.: Видавництво Логос Україна, 2014. – 300 с.».

Дуднєва Юлія Ернстівна кандидат економічних наук, доцент

дуднэва

Галузь або напрям наук, інтересів: Управління ризиками суб’єктів господарювання, управління іміджем, менеджмент інноваційної активності персоналу.

 Отримала в 1986 році вищу освіту в Харківському інженерно-економічному інституті за спеціальністю «Економіка та організація машинобудівної промисловості» як інженер-економіст.
Дисертацію захистила по спеціальності 08.00.05 «Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями (промисловість)» на тему «Стимулювання роботи відділів та служб заводоуправління в умовах переходу до ринкових відносин».
Юлія Ернстівна має досвід практичної роботи більше 10 років (1994-2005 р.р.) в якості провідного економіста фінансового відділу компанії з іноземним капіталом СУРФ «ІНЕК». Сфера відповідальності в компанії: організація планування та бюджетування, впровадження управлінського та фінансового обліку в компанії; розробка та впровадження системи винагород та компенсацій для персоналу.
З вересня 2014 року по березень 2016 року – завідувачка кафедри Менеджменту.
Відповідає за науковий сектор роботи кафедри. Є відповідальним редактором збірників тез доповідей науково-практичних конференцій науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (факультету ЕУОТ секції Менеджменту) та збірників тез доповідей студентських наукових конференцій секції Менеджменту.
Якісно виконує функції відповідального редактора електронного наукового фахового видання «Адаптивне управління: теорія і практика. Серія: Економіка» з моменту його заснування.
Приймає участь в атестації наукових працівників як член спеціалізованої вченої ради К.64.108.05 за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами з 25.02.2016 по 31.01.2018.
Є постійним керівником науково-дослідних робот кафедри без цільового фінансування: ФН-13-7 «Удосконалення функціональних складових систем управління сучасним підприємством» (2013-2015 р.); 16-5 «Розвиток системи управління як напрямок забезпечення конкурентоспроможності компаній України» (2016-2019 рр.); відповідальним виконавцем госпдоговірної теми 18-15 від 01 березня 2018 р. «Стратегічні напрями удосконалення елементів антикризового управління на підприємстві в умовах структурних перетворень економіки країни».
Здійснює керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Стратегічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності організацій».
Постійно готує студентів до участі в олімпіадах та конкурсах наукових робіт, які періодично завойовують призові місця на Всеукраїнському рівні.
Є постійним членом робочої групи з підготовки матеріалів до Ліцензування та Акредитації спеціальностей кафедри, членом Ради Факультету.
Підтримувати високу працездатність, постійний гарний настрій та розвивати світогляд Юлії Ернстівні допомагають заняття фітнесом та йогою в Харкові та подорожі в Україні та за кордоном. Останні дають матеріал для наочного представлення студентам закордонного досвіду менеджменту та роботи сфери послуг в різних куточках світу.

Кір’ян Олена Іванівна кандидат економічних наук, доцент

Кирьян

 Галузь або напрям наук, інтересів: Менеджмент, система управління підприємством, менеджмент персоналу, психологія.

Закінчіла Харківський інженерно-економічний інститут в 1992 році за спеціальністю «Економіка та управління у машинобудуванні» (інженер-економіст).
Працювала в АТ «Автрамат» у відділі праці та заробітної платні з липня 1992 р. по листопад.1996 р., отримавши досвід практичної діяльності з персоналом; викладачем на кафедрі Управління трудовими ресурсами в ХДЕУ з листопада 1999 року до серпня 2002 року. Захистила в 2002 році дисертацію на тему «Кадрове забезпечення розробки та реалізації стратегічних рішень» за спеціальністю 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».
З вересня 2002 року – викладач в УІПА. Здійснювала приватну діяльність як ФОП з надання консультаційних, рекламних та посередницьких послуг, навчання, тренування та репетиторства з листопада 2009 р. по грудень 2010 р.
Член науково-методичної Ради УІПА та Ради факультету, член комісії з перевірки якості дистанційної освіти та ін.
Є оператором ЄДБО приймальної комісії факультету ЕУОТ.
Член редакційної колегії наукового фахового видання «Адаптивне управління: теорія і практика. Серія: Економіка» (Реєстрація у Переліку електронних фахових видань України:
На кафедрі:
- здійснює керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Актуальні проблеми удосконалення систем HR-менеджменту організацій і фірм»,
- є адміністратором сайту кафедри;
- є постійним референтом по роботі з бібліотекою на суспільних засадах; відповідальною особою за наповнення навчально-методичних комплексів дисциплін; методичне забезпечення практик та дипломного проектування.

Обидєннова Тетяна Сергіївна кандидат економічних наук

Обидєннова

Галузь або напрям наук, інтересів: Структурні перетворення, організаційні зміни, реорганізація, реструктуризація.

  Є випускником магістратури Української інженерно-педагогічної академії 2007 року за спеціальністю «Менеджмент організацій», ефективно поєднувала навчання на денній формі навчання з роботою за сумісництвом на посаді бухгалтера УІПА. Після закінчення магістратури працювала інспектором кредитного відділу ТОВ «Комерційний банк «Дельта». Зважаючи на ділові та професійні якості, керівництвом кафедри була запрошена на роботу до кафедри Менеджменту з серпня 2007 року.
Протягом 10 років була активним членом приймальної комісії Академії, з 2010 по 2016 рік виконувала обов’язки секретаря приймальної комісії факультету.
У 2012 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю: «Управління навчальним закладом»
У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему «Управління структурними перетвореннями машинобудівних підприємств на основі ресурсно-функціонального підходу».
Є членом редакційної колегії електронного наукового фахового видання «Адаптивне управління: теорія і практика. Серія: Економіка».
Виступала як відповідальний виконавець госпдоговірної теми 18-15 від 01.03.2018. «Стратегічні напрями удосконалення елементів антикризового управління на підприємстві в умовах структурних перетворень економіки країни».
Щорічно готує студентів до участі в конкурсах наукових робіт та олімпіадах, є співавтором декількох монографій; швидко та якісно готує навчально-методичне забезпечення дисциплін, відповідальна та організована.
Активно займається профорієнтаційною роботою, спілкуванням з потенційними абітурієнтами, батьками, керівництвом та працівниками навчальних закладів. Постійно продовжує удосконалювати свій професійний рівень завдяки участі у тренінгах та семінарах з проблематики економіки та управління суб’єктами господарювання. Вивчає англійську та польську мову.
Наразі сфера наукових інтересів відповідає профілю кафедри. Має сертифікат B2 з англійської мови.

Федорова Юлія Володимирівна кандидат економічних наук, доцент

ФедороваКоло професійних інтересів:інтересів: фінансовий менеджмент, підприємництво, інвестиційний та інноваційний менеджмент

Стаж роботи в УІПА 16 років.
Юлія Володимирівна – випускниця УІПА. Має досвід практичної діяльності як менеджер з реклами в ТОВ НВФ «ННМ», володіє сліпим методом друку.
У 2002 році закінчила магістратуру Української інженерно-педагогічної академії за спеціальністю «Професійна освіта. Економіка підприємств, маркетинг, менеджмент». У 2009 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю “Інтелектуальна власність”, УІПА. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю  08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему «Економічна привабливість потенційного учасника промислово-фінансової групи».
З вересня 2002 року – працівник УІПА на посаді асистента, з 2008 року – старший викладач, з 2010 року – доцент кафедри Менеджменту. Має досвід роботи заступником декана соціально-економічного факультету (2008 – 2010 рр).
Член редакційної колегії електронного наукового фахового видання «Адаптивне управління: теорія і практика. Серія: Економіка».
Виконувала обов’язки секретаря кафедри (2016/2017 н.р.), обов’язки вченого секретаря факультету Економічних, управлінських та освітніх технологій (2012-2016 рр.)
Є членом членом Вченої ради факультету. З 2013 року  бере участь в атестації наукових працівників як член спеціалізованої вченої ради К 64.108.05 за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами в УІПА.
Виступала членом журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з “Фінансового менеджменту”,  Луцький національно-технічний університет, 2018 р. Була керівником наукової діяльності студентів (студентка Близниченко Г.С. зайняла  ІІ-ге місце  на ІІ-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент», 2018р).
З 2016 року є  відповідальним за профорієнтаційну роботу на факультеті Економічних, управлінських та освітніх технологій функції, є адміністратором сайту факультету та редактором соціальних мереж факультету.
Більше десяти років виконує обов’язки куратора академічних груп факультету.
Розроблює рекламний матеріал для кафедри та факультету (має досвід роботи з графічними редакторами Corel Draw, Adob Photoshop). Володіє навичками проведення профорієнтаційних заходів та підготовкою рекламних матеріалів (від візиток до відеороликів). Розроблює тренінги та організовує профорієнтаційні заходи на факультеті. Вивчає англійську мову, подорожує. Займається йогою, фотографією, гірськолижним спортом, складає вірші, публікує художні  та науково-публіцистичні твори. Більше п’яти років бере участь в організації діяльності мережі торгівельних магазинів. Професійне коло інтересів: , інноваційний та інвестиційний менеджмент.

Юхнов Борис Юрійович, кандидат економічних наук, доцент

Юхнов

 Закінчив у 1984 році Харківський державний університет ім. О.М.Горького та отримав кваліфікацію економіста та викладача економічної теорії.Галузь або напрям наук, інтересів: Економічна теорія

Після закінчення навчання почав трудову діяльність асистентом кафедри політекономії Українського заочного політехнічного інституту (теперішній УІПА) з перервою на 2 роки на службу в армії. Напрацювавши досвід роботи зі студентами та навички педагогічної і психологічної діяльності, Борис Юрійович в 1989 році вступив до цільової аспірантури ХДУ, яку закінчив в 1992 році. У 1993 році захистив кандидатську дисертацію, отримавши вчену ступінь кандидата економічних наук. Повернувшись до УІПА з 1992 року працював асистентом, з 1993 – старшим викладачем, а з 1995 – доцентом кафедри економічної теорії. З 1996 року після об’єднання кафедр – доцент кафедри філософії та економічної теорії.
У 2005 році в процесі формування соціально-економічного факультету УІПА та створення нових кафедр, очолив кафедру економічної теорії і фінансів. З 2010 року і по теперішній час після змін в структурі УІПА та злиття кафедр працює доцентом кафедри менеджменту.

 Васильєва Марія Олександрівна, асистент

ВихристюкГалузь або напрям наук, інтересів: менеджмент, управління персоналом, економічна теорія
Стаж роботи в УІПА: 10 років
Є випускницею УІПА 2008 року за спеціальністю «Менеджмент організацій», отримавши диплом з відзнакою та кваліфікацію «магістр з менеджменту організацій». Завдяки високій працездатності та старанності Марія Олександрівна отримала та прийняла пропозицію роботи асистентом кафедри економічної теорії і фінансів.
В 2010 році перейшла на кафедру менеджменту.
Працюючи в УІПА, Марія Олександрівна отримала в 2013 році другу вищу освіту за спеціальністю «Управління навчальним закладом», що підвищило її професійні навички як куратора. Це знайшло оцінку у визнанні її «Кращий куратор факультету ЕУОТ» у 2018 році.
Марія Олександрівна є секретарем кафедри, має авторське свідоцтво на статтю.
Паралельно з основною діяльністю Марія  Олександрівна  з жовтня 2018 року виконує обов’язки методиста І категорії навчально-наукового центру довузівської підготовки, інноваційних освітніх технологій та академічної мобільності.

Леонова Алла Валеріївна, інженер

gsQFZgT96Ok

Стаж роботи в УІПА – 2 роки.

Випускниця магістратури УІПА 2018 року за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.

Христич Аліна Сергіївна, старший лаборант

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

В основному штатному розкладі кафедри – 12 одиниць професорсько-викладацького складу, з яких 2 доктори наук, 9 кандидатів наук, 1 асистент. ОВП представлений 2 ставками.[/lang_ukr]